BLOG
17 Ağustos 2023 Perşembe

Bilgiyi Paylaşma Kültürü

Bilgiyi Paylaşma Kültürü

Bugünün rekabetçi dünyasında sahip olunan bilgi, ne pahasına olursa olsun korunması, hatta tecrit edilmesi gereken bir 'nesne' halini aldı. Sosyal medyanın sonsuz akışında bildiklerini cömertçe, yapılandırarak ve yeniden üretilmesine olanak tanıyarak paylaşan insanlar da var tabii. Yine de geldiğimiz noktada bilgiye atfedilen neredeyse kutsal güç, onu da yalnız gücü yetenin 'alabilmesi' gerektiği düşünülen bir tür değerli madene dönüştürdü.

Zaman ve telaş sözcüklerinin birbirinin yerine kullanılmaya başladığı bir dönemde, herkesin kulaklarında "inovasyon yap, teknoloji üret" gibi direktifler devamlı yankılanırken bunu bir parça makul karşılamak gerekir elbette. Fakat bilginin demokratikleşmesi, paylaşılması, süzülmesi ya da karışması ve başka bilgilere dönüşmesi, onun değerinden de bilginin 'sahibinin' değerinden de bir şey kaybettirmez. Bir tür ekosistemde yaşadığımızı, birbirimizi geliştirerek bu ekosistemdeki yaşamı sürdürebileceğimizi hatırlamak gerek.

Bir organizasyon içinde bilgi paylaşım kültürünü geliştirmek de mesleki gelişimi destekleyen ama onun ötesine geçen bir potansiyel taşır.

Bu kültürü oluşturmak ve geliştirmek için ilk elden akla gelen bazı temel adımlara bakalım:

  1. Kültüre Liderlik: Yöneticilerin tartışmalara, konuşmalara ve bilginin akma potansiyeli taşıdığı her mecraya etkin olarak katılması, birçok alanda olduğu gibi burada da ilk kıvılcım anlamı taşıyacaktır. 
  1. Bilgiye Alan Açmak: Organizasyon içindeki insanların fikirleri, iyi örnekleri ve bilgi kaynaklarını paylaşmalarını teşvik edecek dijital ya da fiziksel alanlar açmak, özgürce soru sorulmasını desteklemek güven ortamı oluşturacaktır. 
  1. Paylaşımı Ödüllendirmek: İlk kıvılcımın ardından güven ortamı da oluşunca, paylaşımın başlaması işten değil. Karşılık beklemeden paylaşanları ödüllendirmekse başkalarını yüreklendirmenin en iyi yolu olacaktır. 
  1. Ayrılar Aynı Yere: Çapraz ekipler kurmak, ilgisiz görünen uzmanlıklardan insanların birlikte çalışabileceği projeler oluşturmak ve bu insanların kendi projelerini oluşturmalarına imkan vermek, doğal ve üretken bir paylaşım ortamı yaratacaktır. 

Furkan Çolak

Strategist & Copywriter
Blog Yazıları

İletişim

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi

No:399/B K:1 D:1

Kadıköy/İstanbul

 

Formu doldurarak veya
hello@4c1h.com email adresi ile bize ulaşabilirsiniz.
    LinkedIn’de takip et     Youtube'da takip et     Instagram'da takip et
up