BLOG
14 Nisan 2021 Çarşamba

Katılım ve Çeşitliliğin Birbirinden Farkı Nedir?

Katılım ve Çeşitliliğin Birbirinden Farkı Nedir?

Günümüzün en çok konuşulan ve en gerekli konularından biri… E konu çalışan deneyimi olunca bizim de uzak kalamadığımız bir kavram…

 

Bu yazımızda dünyada kimsenin dilinden düşmeyen Diversity and Inclusion, yani çeşitlilik ve katılım kavramlarının farkına değinmek, organizasyonlarda ne gibi başarıları beraberinde getirdiğine biraz bakmak istedik!

 

Çeşitlilik ve kapsayıcılık arasındaki farkı anlamak istiyorsak, önce her iki terimi de tanımlamamız gerekir.

 

İş yerindeki çeşitlilik, farklı yaşlardan, kültürel geçmişlerden, coğrafyalardan, fiziksel yeteneklerden ve engellerden, dinlerden, cinsiyetlerden ve cinsel yönelimden gelen insanlardan oluşan bir iş gücü anlamına gelir. Ancak iş gücü çeşitliliği aslında tüm bu kategorilerin de ötesindedir. Bireysel çalışanları birbirinden farklı ve özgün kılan tüm unsurları içerir: bakış açıları, tercihler, özellikler ve hatta ön yargılar…

 

SHRM’ye (Society for Human Resource Management) göre katılım (dahil etme) ise tüm bireylerin adil ve saygılı bir şekilde muamele gördüğü, fırsatlara ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına tam anlamıyla katkıda bulunduğu bir çalışma ortamının oluşturulması olarak tanımlanabilir.

 

Peki çeşitlilik ve katılım hakkında konuştuğumuzda bu ikisi arasındaki fark nedir?

 

Basitçe ifade etmek gerekirse, çeşitlilik, “ne” ile ilgilidir ve iş gücünün yapısına odaklanır. Katılım ise tüm çalışanların dahil olduğu ve onların gelişimini sağlayan bir çalışma ortamı ve kültürünün “nasıl” yaratılacağı ile ilgilenir.

 

Böyle ayrı kavramlar olsun ya da olmasın, çeşitlilik ve katılım birbiriyle kardeşçe, el ele gider. :)

 

Peki bu iki kavram, iş yerlerine nasıl bir farklılık ve başarı sağlar? Bu iki kavramı kültürü haline getiren çalışma ortamlarında, organizasyonel başarının da aşağıdaki şekillerde beraberinde geldiği görülmüştür:

 

Daha iyi finansal getiri: 2015 McKinsey raporuna göre çeşitlilik açısından başarılı şirketlerin finansal getirileri %35 daha yüksek. Sadece cinsiyet eşitliği sağlayan kurumlara bakıldığında ise bunların finansal getirilerinin diğer şirketlerden farkı %15.

 

  • Yetenekleri çekmek ve elde tutmak: Elbette çeşitlilik benimsendikçe yetenek havuzu da büyümekte. Katılımcılığı destekleyen, takdirin yüksek olduğu, herkesin olduğu gibi kabul gördüğü bir iş yerinde ise aidiyet ve memnuniyet arttığı için işten çıkış oranları oldukça düşük.

 

  • Yenilikçi yaklaşım: Çeşitliliğin genişlettiği yetenek havuzu, farklı bakış açılarını kapsadığı için yenilikçi projeleri, çevikliği, hayal gücünü artırmaktadır. Deloitte’un 2018’deki raporuna göre katılımcı kültürü yaşatan şirketler, diğer şirketlere nazaran 6 kat daha inovatif ve çevik. Ayrıca Harvard Business Review’un yaptığı bir araştırmaya göre de ortalamanın üstünde çeşitliliğe sahip şirketler, %19 daha fazla inovasyon geliri elde etmekte.

 

  • Daha iyi performans ve üretkenlik: Society for Human Resources tarafından yapılan araştırmaya göre kuşak çeşitliliği organizasyonel performansı artırmakta ve kuşak farkı olan şirketlerde çalışanlar daha üretken olmakta.

 

İşte katılım ve çeşitliliğin farkı, organizasyona kazandırdıkları çok özet bir şekilde bu anlattıklarımız gibi… Siz de çeşitlilik hedeflerinize ulaşmak için bunu odağa alan işe alım çalışmalarını artırabilir, herkesin hoş karşılandığını hissettiren bir kültür oluşturmak için çalışmaya başlayabilirsiniz.

 

Bir sonraki yazımızda çeşitlilik ve katılımı örnekler üzerinden incelemeye devam edeceğiz!

 

Bu yazıda https://www.digitalhrtech.com/diversity-vs-inclusion/ ‘dan yararlanılmıştır.
Blog Yazıları

İletişim

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi

No:399/B K:1 D:1

Kadıköy/İstanbul

 

Formu doldurarak veya
hello@4c1h.com email adresi ile bize ulaşabilirsiniz.
    LinkedIn’de takip et     Youtube'da takip et     Instagram'da takip et
up